Swedish fun

En gång i min ljuva ungdom under det sena nittiotalet konstruerade jag tillsammans med vapendragarna Jesper och Jonas en rad script till IRC-klienten mIRC som lät oss slumpa fram först korta fraser, och sedan allt längre och mer komplexa meningar. Två av dessa har jag konverterat till PHP, och de kan beskådas här:

Kontaktannonsgeneratorn

Matreceptgeneratorn